Dbajmy o siebie nawzajem

Respektujemy zasady:

 Do przedszkola przyprowadzaj wyłącznie zdrowe dziecko.

  Po wejściu zmierz dziecku temperaturę poprzez zbliżenie rączki dziecka do termometru, w przypadku temperatury + 37,5 ↑ nie pozostawiaj dziecka w przedszkolu.

  Pamiętaj o założeniu maseczki zasłaniającej usta i nos.

  Dezynfekuj ręce.

    Wchodząc do części wspólnej – szatnia – zachowaj zasadę 1 opiekun z dzieckiem/dziećmi.

  W szatni może się znajdować 6 dzieci z opiekunami (razem 12 osób).

 Zachowuj dystans od kolejnego opiekuna z dzieckiem minimum 2 m.

  Zachowuj dystans od pracowników przedszkola 2 m.

  Po przyprowadzeniu/odebraniu dziecka, nie zwlekaj, bezzwłocznie opuścić teren przedszkola.

  Odbierając dziecko z grupy nie przeciągaj kontaktu z nauczycielem.

  Nie wchodź na salę.

  Nie obrażaj się, jeśli personel przedszkola poprosi Cię o dostosowanie się do zasad.

  Ogranicz do minimum przebywanie na terenie placówki, z zachowaniem wszelkich zasad bezpieczeństwa.

W dalszym ciągu obowiązuje Procedura funkcjonowania przedszkola w czasie epidemii COVID -19

http://www.przedszkole.izabelin.pl/przedszkole/wp-content/uploads/2020/08/Procedura.pdf

http://www.przedszkole.izabelin.pl/przedszkole/wp-content/uploads/2020/08/Algorytm-post%C4%99powania.pdf

 

Drodzy Rodzice

 Drzwi wejściowe zamykane są na klucz w godzinach 9.00-12.00 i 13.00-15.00. Prosimy dzwonić do sekretariatu

  W oddziałach sześciolatków dzieci wprowadza na teren przedszkola/odprowadza z grupy dyżurująca osoba z personelu

   Codziennie o godzinie 11.30 wychowawcy z grup mierzą dzieciom temperaturę.

  W sekretariacie przedszkola może przebywać tylko jedna obsługiwana osoba.

   Kontakt rodzica z nauczycielem w celu omówienia spraw dotyczących dziecka możliwy jest po uprzednim umówieniu spotkania. W przypadku wymiany pilnych informacji nauczyciel zachowuje wytyczne dotyczące zasad zachowania w przestrzeni publicznej.

   Jeśli w domu przebywa osoba na kwarantannie lub izolacji w warunkach domowych nie wolno przyprowadzać dziecka do przedszkola. Poinformuj o tym przedszkole!

Kontakt z przedszkolem: dyrektor500 227 208,

sekretariat22 722 60 31,

oddziały sześciolatków505 501 826,

email:      b.podgajna@izabelin.pl    /  przedszkole@izabelin.pl

Skip to content