Do pobrania


Rekrutacja 2022/2023

Rekrutacja do Gminnego Przedszkola w Izabelinie na rok szkolny 2022/2023 odbywać się będzie od 15 lutego 2022 r. do 18 marca 2022 r.

Rodzice ubiegający się o przyjęcie dziecka do Gminnego Przedszkola w Izabelinie na rok szkolny 2022/23 zobowiązani są do zapoznania się z „Zasadami postępowania rekrutacyjnego”oraz złożenia pisemnego wniosku wraz z odpowiednimi dokumentami w sekretariacie przedszkola w terminie od 15 lutego 2022r. do 18 marca 2022 r. w godzinach 7:00-15:00.

Deklaracja-kontynuacja-przedszkola-2022

Oświadczenia – załączniki do wniosku rekrutacyjnego

Wniosek rekrutacyjny 2022

Zarzadzenie Wójta Gminy Izabelin

Zarządzenie dyrektora przedszkola

Zasady postępowania rekrutacyjnego


Wniosek o zorganizowanie zajęć z religii

Zgoda rodzica na udział dziecka w zajęciach z psychologiem, terapeutą i logopedą

Skip to content