ZAJĘCIA UMUZYKALNIAJĄCE

ZAJĘCIA UMUZYKALNIAJĄCE
klawisz pianina

Zajęcia rytmiczne w przedszkolu prowadzone są przez panią Kamilę Lewandowską.

Mają one na celu kształcenie poczucia rytmu. Ruch jest naturalną potrzebą dziecka, warunkuje jego prawidłowy rozwój. Ponadto dziecko odczuwa potrzebę reagowania ruchem na dźwięk, rytm, czy inne elementy muzyczne, dlatego ruch oprócz śpiewu jest dominującą formą wychowania muzycznego. Gra na instrumentach jest formą przedłużenia zabawy i manipulowania dźwiękiem. Podczas muzykowania na instrumentach rozwijają się podstawowe zdolności muzyczne oraz muzykalność. Dzieci uczą się świadomie operować takimi cechami dźwięku, jak: tempo, dynamika, rytm oraz wysokość. Śpiew jest najłatwiejszą, najbliższą dziecku formą działalności muzycznej, przez którą rozwija się nie tylko aparat głosowy, ale także wrażliwość emocjonalna i estetyczna dzieci. Śpiew jest najstarszą formą ekspresji muzycznej.

Filharmonia Narodowa

Filharmonia domowa dla mniejszych i większych

Skip to content