TERAPIA PEDAGOGICZNA

dziewczynka układa drewniane klocki

Zajęcia prowadzą mgr Edyta Pacewicz i mgr Magdalena Zuba

Celem nadrzędnym zajęć terapii pedagogicznej jest stworzenie dzieciom ze
specyficznymi trudnościami w nauce możliwości wszechstronnego rozwoju
umysłowego i społecznego. Podejmowane działania zmierzają do ułatwienia
dziecku opanowania umiejętności czytania i pisania poprzez: ćwiczenie
koncentracji uwagi, rozwijanie percepcji wzrokowej i słuchowej,
usprawnianie koordynacji wzrokowo – ruchowej, ćwiczenie manualne i
grafomotoryczne, rozwijanie spostrzegawczości, pracę nad zaburzeniami
orientacji przestrzennej, doskonalenie sztuki wypowiadania się,
kształtowanie umiejętności porównywania, segregowania, budowanie wiary
we własne siły. Cele te realizowane są poprzez: gry, zabawy, treści
dostosowane do możliwości i potrzeb dzieci, elementy muzykoterapii,
baśnioterapii, terapii przez sztukę, pracę indywidualną i zespołową.

 

propozycje ćwiczeń z klamerkami

zabawy ze sznurkiem 

zabawy z gazetą i papierem

zabawy z poduszkami

zabawy z taśmą

zabawy z ręcznikiem

Skip to content