ZAJĘCIA Z PSYCHOLOGIEM

ZAJĘCIA Z PSYCHOLOGIEM
dziecko i miś siedzący

Zajęcia prowadzi

dr Aleksandra Tracz

Drodzy Rodzice!

Na spotkaniach z terapii psychologicznej w przedszkolu skupiamy się na kształtowaniu i wzmacnianiu rozwoju emocjonalno-społecznego naszych dzieci.

Emocje dziecka dojrzewają wraz z kształtowaniem się jego układu nerwowego,zgodnie z wrodzonym zegarem biologicznym.

W wieku przedszkolnym dzieci znajdują się ma odpowiednim poziomie rozwoju poznawczego i językowego, dzięki czemu nabywają umiejętności identyfikowania i nazywania emocji doświadczanych przez siebie i innych, kształcą poczucie własnego „ja”, poznają i rozumieją normy społeczne.

Dorośli – rodzice, nauczyciele odgrywają znaczącą rolę w procesie rozwoju emocjonalnego i społecznego dziecka. Bez wątpienia przedszkolaki potrzebują wsparcia z naszej strony, aby rozwiązywać problemy, przeżywać ciężkie i smutne chwile, móc w pełni odczuwać radość, dumę i mieć pozytywną samoocenę. Obok mającego duże znaczenie rozwoju poznawczego, równie istotny jest ten emocjonalny. Badania potwierdzają, że ani wysoki iloraz inteligencji, ani umiejętność czytania i pisania czy rozległa wiedza nie determinują sukcesu dziecka.

Podstawowe i najważniejsze znaczenie ma inteligencja emocjonalna, której podstawy kształtują się w dzieciństwie.

W obecnej sytuacji, proponujemy doskonalenie warsztatu, który podejmujemy podczas spotkań indywidualnych poprzez krótkie, wybrane ćwiczenia mające formę zgadywanek, kolorowanek i łamigłówek. Miłej zabawy!

kolorowanka 1
kolorowanka 2
kolorowanka 3
kolorowanka 4
kolorowanka 5
kolorowanka 6
połacz kropki
łamigłówka 1
łamigłówka 2
kolorowanka 1

pobierz pdf emocje-1

kolorowanka 2

Pobierz pdf emocje-2

kolorowanka 3

Pobierz pdf emocje-3

kolorowanka 4

Pobierz pdf emocje-4

kolorowanka 5

Pobierz pdf emocje-5

kolorowanka 6

Pobierz pdf emocje-6

połacz kropki

Pobierz pdf karta pracy połacz kropki

łamigłówka 1

Pobierz pdf łamigłówka 1

łamigłówka 2

Pobierz pdf łamigłówka 2

Skip to content