Zajęcia prowadzą pani mgr Małgorzata Chomicz - Kieniewicz oraz mgr Aleksandra Dobroszkiewicz

Logopeda przeprowadza orientacyjne badania słuchu, zgryzu dziecka, zwraca uwagę na symetrię pracy artykulatorów, sposób oddychania dziecka, głos, bogactwo słownictwa i jego rozumienie, motywację do mówienia oraz poziom umiejętności opowiadania.

Dzieci 5 i 6 letnie spotykają się na indywidualnych lub grupowych zajęciach w gabinecie logopedycznym. Po przeprowadzonych badaniach mowy i diagnozie, w zależności od potrzeb, dzieci kwalifikowane są na także na terapię indywidualną.

 

Małgorzata

Chomicz-Kieniewicz

Aleksandra Dobroszkiewicz

Poniedziałek

09:00-15:00 

– 

Wtorek

09:00-14:00 

07:30-12:30 

Środa

09:00 – 11:00 (WP)

11:00-14.30

07:30-12:30 

Czwartek

09:00-13:00

Piątek

08:30-13:00 

MATERIAŁY DLA RODZICÓW I DZIECI:

film o prawidłowym oddychaniu

Drodzy rodzice, zwróćcie uwagę na to, w jaki sposób oddychają wasze dzieci

Czy każdy umie zwinąć język w rurkę?