czyli o problemach z regulacją emocjonalną dzieci z zaburzeniami sensorycznymi, cz. 3

U starszych dzieci można zauważyć, przede wszystkim trudności w czynnościach samoobsługowych, czyli w ubieraniu się, wiązaniu butów, posługiwaniu się sztućcami. Sygnałami, jakie mogą docierać ze szkoły są problemy z pisaniem i rysowaniem, szybkie męczenie się , szczególnie przy wykonywaniu precyzyjnych zadań, długim siedzeniu w ławce. Kiedy pojawiają się gry i zabawy dzieci ich unikają ze względu na to, że nie rozumieją ich zasad, mają kłopoty z planowaniem złożonych czynności.

Dzieciom z zaburzeniami integracji często trudno przystosować się do nowych sytuacji,miewają kłopoty z nadruchliwością i koncentracją uwagi.

Skutkiem psychologicznym zaburzeń sensorycznych bywa często wycofanie się, agresja, frustracja, mała odporność na ponoszone porażki, a w rezultacie bardzo niskie poczucie własnej wartości.

guzik

MAŁGORZATA KWIATEK

Skip to content