„Jem, nie marnuję!”- Projekt realizowany w Gminnym Przedszkolu

im. ks. Aleksandra Fedorowicza w Izabelinie.

 

Na świecie co roku marnuje się 1,3 mld ton jedzenia rocznie. Jednocześnie co dziewiąta osoba na świecie cierpi z powodu niedożywienia. Jak wyrzucać mniej? Na to pytanie mogliśmy uzyskać odpowiedzieć biorąc udział w V tegorocznej edycji „Jem nie marnuję” Fundacji Kasisi! Inicjatorką przystąpienia do tego projektu była mama jednego z naszych przedszkolaków pani Anna  Sztolcman – Karwacka. Opowiedziała nam o tym projekciei udostępniła link do strony Fundacji. W naszym przedszkolu we wszystkich grupach wiekowych na zajęciach nauczycielki poruszały zagadnienie dotyczące różnicy między marnowaniem żywności a stratą jedzenia. Wspólnie wskazywaliśmy czynniki, które przyczyniają się do marnowania żywności oraz podjęliśmy próbę wymyślania sposobów, co zrobić, aby nie wyrzucać dobrego jedzenia. Szczytną inicjatywną podjętą w naszej gminie również jest lodówka, znajdująca się przy Urzędzie Gminy, do której można włożyć żywność dla potrzebujących. Na podsumowanie zajęć obejrzeliśmy film o ośrodku dożywiania w Demokratycznej Republice Konga. Podczas seansu nauczyciele prosili uczniów, aby zwrócili uwagę z jakimi problemami na co dzień borykają się ich rówieśnicy.  Ze szczególną uwagą zajęliśmy się problem głodu na świecie. Marnując jedzenie, nie zdajemy sobie sprawy, że w innych częściach świata ludzie umierają z powodu niedożywienia. Dzieci postanowiły, że aby ograniczyć marnowanie będą starały się zjadać całe posiłki. Zakończeniem projektu było ustawienie puszki przysłanej przez Fundację Kasisi w holu naszego przedszkola i zbierania dla dzieci potrzebujących „grosików”.

Przedszkole otrzymało certyfikat „Szkoły Złotych Serc”

Anna Wysocka