Klauzula obowiązku informacyjnego

Klauzula obowiązku informacyjnego

Klauzula obowiązku informacyjnego dla Gminnego Przedszkola im. ks. Aleksandra Fedorowicza w Izabelinie

 

Zgodnie z art. 13 i 14 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych – RODO), informujemy, że:

  1. Administratorem Danych Osobowych jest Dyrektor Gminnego Przedszkola im. ks. Aleksandra Fedorowicza w Izabelinie, z siedzibą przy ul. T. Kościuszki 17, 05 – 080 Izabelin.
  2. Inspektorem Ochrony Danych jest Paweł Maliszewski (iod@perfectinfo.pl).
  3. Dane osobowe przetwarzane będą na podstawie art. 6 ust. 1 lit. c Rozporządzenia, w celu realizacji ustawowych i statutowych zadań Przedszkola i nie będą udostępniane podmiotom innym, niż upoważnione na podstawie przepisów prawa.
  4. Odbiorcami danych osobowych są Pracownicy Gminnego Przedszkola im. ks. Aleksandra Fedorowicza w Izabelinie.
  5. Dane osobowe przetwarzane będą w okresie niezbędnym do realizacji Państwa obsługi oraz w zgodzie z wymogami prawa.
  6. Posiadają Państwo prawo dostępu do treści swoich danych, ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania, a także prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania oraz prawo do przenoszenia danych.
  7. Jeżeli przetwarzanie danych osobowych odbywa się na podstawie zgody, posiadają Państwo jej cofnięcia w dowolnym momencie, bez wpływu na zgodność w prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej cofnięciem.
  8. W przypadku stwierdzenia, że dane osobowe nie są przetwarzane zgodnie z wymogami Rozporządzenia, posiadają Państwo prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego (Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych).
  9. Podanie danych osobowych jest dobrowolne, jednakże w przypadku ich niepodania nie będziemy w stanie świadczyć Państwu usług.
  10. Nie podlegają Państwo zautomatyzowanemu podejmowaniu decyzji, w tym profilowaniu.
Skip to content