10 stycznia Grupa Małych Odkrywców pierwszy raz malowała na sztalugach