W odpowiedzi na prośbę Wojewódzkiego Koordynatora Sieci Szkół Promujących Zdrowie, nauczycielki z naszego przedszkola wysłały do Mazowieckiego Kuratorium Oświaty scenariusze zajęć dotyczących kształtowania prawidłowych nawyków żywieniowych wśród dzieci. Wszystkie scenariusze zostały wyróżnione poprzez zamieszczenie na stronie Kuratorium i są dostępne w zakładce „Bank scenariuszy„.

Gratuluję Paniom Dorocie Kowalczk, Justynie Piróg, Edycie Pacewicz, Małgosi Kozłowskiej, Agacie Skubisz, Marlenie Ciećwierz, Bożenie Żera, Monice Olobry oraz Oli Dobroszkiewicz i życzę dalszych sukcesów. Jestem z Was dumna!

Dyrektor Przedszkola