Płatności

Płatności za pobyt dziecka w przedszkolu wynoszą 1,00 zł za godzinę po godzinie 13:00 (za każdą rozpoczętą godzinę).
Dzienna Stawka żywieniowa: 8,00 zł
Pobyt dziecka w przedszkolu w godzinach realizacji podstawy programowej (t.j. 7:00 – 13:00) jest bezpłatny.
Numer konta przedszkola:
Gminne Przedszkole im. ks. Aleksandra Fedorowicza w Izabelinie
PKO BP SA II/O Warszawa
Nr konta: 88 1020 1026 0000 1802 0180 4707

UWAGA!

Wpłat na Radę Rodziców należy dokonywać na konto Rady Rodziców


Instrukcja obliczania opłat za pobyt i wyżywienie dzieci w Gminnym Przedszkolu w Izabelinie