Nauczyciel wychowania przedszkolnego

Jeżeli:

·        Posiadasz wykształcenie w zakresie pedagogiki przedszkolnej lub wczesnoszkolnej

·        Kochasz dzieci i lubisz z nimi spędzać czas

·         Chcesz się rozwijać i doskonalić zawodowo

·        Cechujesz się kreatywnością i nie boisz się nowych wyzwań

Ta praca jest właśnie dla Ciebie!

 

Poszukujemy osób, które:

·         Posiadają dyplom magistra lub licencjata w zakresie pedagogiki przedszkolnej lub wczesnoszkolnej

·         Nie były karane za przestępstwo popełnione umyślnie oraz nie toczy się przeciwko nim postępowanie o przestępstwo ścigane z oskarżenia publicznego lub postępowanie dyscyplinarne

·        Mają (choć niekoniecznie) doświadczenie w pracy z przedszkolakami

 

Twoim głównym zadaniem będzie realizacja zadań wychowawczo-dydaktycznych i opiekuńczych w powierzonej grupie dzieci, zgodnie z podstawą programową wychowania przedszkolnego i celami przedszkola.

 

Ze swojej strony oferujemy:

·        Umowę o pracę na pełny etat, na podstawie przepisów zawartych w Karcie Nauczyciela

·        Możliwość zdobywania kolejnych stopni awansu zawodowego, podnoszenia kwalifikacji i doskonalenia zawodowego

·        Pracę w nowoczesnym przedszkolu, dobrze wyposażonym w pomoce dydaktyczne i sprzęt multimedialny

·        Wynagrodzenie zgodne z zasadami wynagradzania nauczycieli w publicznych przedszkolach

·        Możliwość korzystania z Zakładowego Funduszu Świadczeń Socjalnych

 

Jeśli spodobała Ci się ta oferta, przyślij do nas swoje CV na adres korespondencyjny:

Gminne Przedszkole im. ks. Aleksandra Fedorowicza w Izabelinie

Ul. T. Kościuszki 17, 05-080 Izabelin

lub na adres e-mail: przedszkole@izabelin.pl

 

Prosimy o zawarcie w CV klauzuli: „Wyrażam zgodę na przetwarzanie danych osobowych zawartych w mojej ofercie pracy dla potrzeb niezbędnych do realizacji procesu rekrutacji prowadzonego przez Gminne Przedszkole im. ks. Aleksandra Fedorowicza w Izabelinie, zgodnie z ustawą z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych (tj. Dz. U. z 2016 r., poz. 922)”.
Jednocześnie wyrażam zgodę na przetwarzanie przez ogłoszeniodawcę moich danych osobowych na potrzeby przyszłych rekrutacji.

Kategorie: Aktualności