Nowy projekt w naszym przedszkolu

rysunek głów ośmiorga usmiechniętych dzieci

BEZPIECZEŃSTWO-SPOKÓJ-SUKCES

Bezpieczeństwo to stan, który daje poczucie pewności i gwarancje jego zachowania oraz szanse na doskonalenie.

grafika zegar

STYCZEŃ, LUTY – BEZPIECZEŃSTWO FIZYCZNE

MARZEC – BEZPIECZEŃSTWO EMOCJONALNE

Podczas projektu BEZPIECZEŃSTWO dzieci brały udział w spotkaniach z różnymi instytucjami.

Kampinoski Park Narodowy
Pierwszą prelekcję, która odbyła się na terenie przedszkola poprowadził pan leśniczy. Obejmowała ona następujące tematy: las i jego bogactwo przyrodnicze, zwierzęta leśne, dary lasu, zasady zachowania się w lesie oraz prace przedstawicieli Kampinoskiego Parku Narodowego.
Dzieci poszerzyły wiadomości o lesie i jego mieszkańcach, a także poznały zasady ochrony przyrody.
Młodzi przyrodnicy bardzo aktywnie uczestniczyli w spotkaniu, zadając pytania i oglądając przygotowane dla nich „leśne eksponaty”.
Policja
Podczas tej prelekcji omówiony został temat sygnalizacji świetlnej, zasad jej funkcjonowania, oraz zasad bezpiecznego przechodzenia przez pasy. Policjanci mówili także o tym, jak się zachować, kiedy jest ograniczona widoczność na przejściu dla pieszych.
Dzieciom przypomniano również kilka reguł dotyczących bezpiecznego korzystania ze środków komunikacji miejskiej oraz o obowiązku korzystania z fotelików samochodowych i zapinania pasów bezpieczeństwa przed każdą podróżą. Dzieci poznały także zasady bezpiecznej zabawy. Omówiono także zagrożenia i konsekwencje grożące najmłodszym podczas gier i zabaw w pobliżu jezdni.
Policjanci przypomnieli również dzieciom o telefonach alarmowych, a także jak i kiedy można z nich korzystać.
Straż Ochrony Kolei
Podczas spotkania z młodzieżą funkcjonariusze Straży Ochrony Kolei przybliżyli zasady odpowiedzialnego zachowania się w trakcie wakacyjnych podróży środkami komunikacji kolejowej. Inną kwestią prelekcji dla dzieci była omawiana wiedza w zakresie bezpiecznego zachowania się w czasie przebywania na obszarze kolejowym, a zwłaszcza w pobliżu torów, którymi przemieszczają się pociągi. Ostrzegli przed skutkami lekkomyślnych zabaw na torach, przechodzeniem w miejscach niedozwolonych czy układaniem przeszkód przed nadjeżdżającymi składami.
Spotkanie z funkcjonariuszami z całą pewnością przyczyni się do podniesienia świadomości w zakresie zagrożeń wynikających z niezachowania należytej ostrożności na przejazdach kolejowo-drogowych wśród najmłodszych użytkowników dróg.
Pogotowie Ratunkowe
Spotkanie z Ratownikami Pogotowia było dużym przeżyciem dla dzieci z Przedszkola . Maluchy z uwagą słuchały opowieści ratowników o tym, w jakich sytuacji dzieci mogłyby komuś pomóc. Chętnie odpowiadały na zadane pytania, i co najważniejsze uczyły się jak należy postępować, gdy zauważą, że człowiek potrzebuje pomocy.
Niezwykle ciekawym przeżyciem dla dzieci było zobaczenie jak bije serce człowieka oraz jak działa defibrylator. Również masaż serca był dla przedszkolaków bardzo emocjonujący. Dzieci miały zakładane bandaże, przyklejane plastry, a także zobaczyły jak sprawdza się saturację serca. Na zakończenie pouczającego spotkania każde dziecko mogło sprawdzić, jak wygląda od środka karetka pogotowia i dotknąć wszelkich urządzeń.
Straż Pożarna
W trakcie spotkania dzieci dowiedziały się, że praca strażaka nie polega tylko na gaszeniu pożarów, ale również na udzielaniu pomocy ludziom podczas powodzi i wypadków samochodowych. Cenną wskazówką była informacja, jak dbać o bezpieczeństwo własne i innych osób oraz, w jaki sposób przewidywać i unikać zagrożeń podczas wspólnych zabaw z rówieśnikami. Dzieci z bliska miały możliwość podziwiania wyposażenia, jakim dysponują strażacy podczas swojej ciężkiej i odpowiedzialnej pracy. Bardzo aktywnie uczestniczyły w spotkaniu i chętnie wypowiadały się na zadawane pytania.
Oprócz poznania tajników pracy strażaka przedszkolaki zdobyły bardzo cenną wiedzę na temat zasad bezpieczeństwa, dowiedziały się, jak należy zachować się w trakcie zagrożenia i utrwaliły numery alarmowe do straży pożarnej. To była bardzo ciekawa i ważna lekcja.

Na zakończenie każdej z tych prelekcji został przygotowany plakat w podziękowaniu za poświęcony nam i naszym podopiecznym czas,oraz przekazaniu bardzo cennych informacji o świadomym i bezpiecznym funkcjonowaniu w dalszym i bliższym otoczeniu.
Jeszcze raz Bardzo Dziękujemy

Skip to content