Szanowni Państwo,

z przyjemnością informujemy, że od 1 czerwca 2020 r. wraz z Gminą Izabelin, realizujemy projekt Różne możliwości – jeden cel = edukacja przedszkolna w Izabelinie bez barier – dostosowanie przedszkoli w Gminie Izabelin”. Projekt jest współfinansowany przez Unię Europejską ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego i budżetu państwa w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Mazowieckiego 2014-2020, realizowany w ramach Działania 10.1. Kształcenie i rozwój dzieci i młodzieży, Poddziałanie 10.1.4. Edukacja przedszkolna.

Partnerem Projektu jest Grupa Szkoleniowo Doradcza Europlus Sp. z o.o.

Celem projektu jest wyrównanie szans edukacyjnych i rozwojowych 123 dzieci (65DZ/58CH), w tym 4 dzieci z niepełnosprawnościami (4CH) z Gminnego Przedszkola im. ks. A. Fedorowicza w Izabelinie.

W ramach projektu realizowane będą:

  • dodatkowe zajęcia wyrównujące szanse edukacyjne dzieci w zakresie stwierdzonych deficytów
  • kursy i szkolenia nauczycieli

Realizowane zajęcia mają na celu wyrównanie szans edukacyjnych dzieci w zakresie stwierdzonych deficytów oraz doskonalenie umiejętności, kompetencji nauczycieli do pracy z dziećmi w tym z dziećmi ze specjalnymi potrzebami edukacyjnymi.

W ramach Projektu zostanie dostosowane przedszkole do potrzeb dzieci z niepełnosprawnością, przeprowadzona zostanie adaptacja pomieszczeń na salę Doświadczania Świata/salę do SI oraz zakupione zostaną pomoce do zajęć z dziećmi ze stwierdzonymi deficytami rozwojowymi.


Wartość projektu: 428.984,13 zł
Wysokość dofinansowania: 343.144,13 zł
Termin realizacji projektu: 01.06.2020-31.08.2021

Plakat do pobrania

plakat informacyjny o projekcie unijnym
Skip to content