Aleksandra Tracz

PRZETWARZANE SŁUCHOWE – dlaczego jest takie ważne?

               Centralne Zaburzenia Przetwarzania Słuchowego (czyli w skrócie APD lub CAPT) to zaburzenia pracy zmysłu słuchu wynikające z nieprawidłowości w działaniu Ośrodkowego Układu Nerwowego,  przy prawidłowej budowie i działaniu jego części obwodowej (czyli uszu). Zaburzenia te  obejmują szeroki zakres objawów. U osób z CAPD zarówno słuch fizyczny, jak i przewodzeniowy jest prawidłowy, natomiast „uszkodzenie” ma miejsce w centralnej części układu słuchowego i objawia się niewłaściwym przetwarzaniem bodźców słuchowych. Mózg osoby z Centralnymi Zaburzeniami Przetwarzania Słuchowego nie potrafi właściwie rozpoznawać i interpretować dźwięków, w tym również dźwięków mowy.

               Zaburzenia przetwarzania słuchowego mogą mieć różne przyczyny: wcześniactwo, niedotlenienie okołoporodowe, neuroinfekcje i infekcje wirusowe w okresie noworodkowym, urazy i nowotwory Ośrodkowego Układu Nerwowego, udary, uszkodzenia toksyczne, długotrwała lub powtarzająca się okresowa deprywacja słuchowa (np. nawracające, wysiękowe zapalenie ucha środkowego), zwłaszcza w okresie intensywnego rozwoju funkcji słuchowych, predyspozycje genetyczne.

               Obecny styl życia sprzyja powstawaniu CAPD. Według specjalistów ma na to wpływ nadmierna stymulacja bodźcami wzrokowymi oraz słuchowymi (internet, gry komputerowe, telewizja itp.) powodując przekroczenie możliwości percepcji dziecka i zaburzając jego proces nabywania umiejętności komunikowania się. Nadmiar bodźców upośledza możliwości filtrowania i selekcji informacji, a w konsekwencji prowadzi do zaburzeń koncentracji uwagi.

               U dziecka z CAPD spotykamy się zatem z :

– opóźnieniem rozwoju mowy i ograniczonym jej rozumieniem,

– osłabioną pamięcią słuchową,

– obecnością zaburzeń artykulacji,

–  nadwrażliwością na dźwięki,

– problemami emocjonalnymi (niska samoocena dziecka, nieśmiałość) i zaburzeniami zachowania.

               Niektóre z wymienionych nieprawidłowości można zauważyć już u dziecka we wczesnym dzieciństwie, ale bywa, że umykają one uwadze dorosłych, nawet specjalistów. Najbardziej widoczne stają się one, gdy dziecko osiąga wiek szkolny i zaczyna mieć trudności w nauce :

– czytania,

– pisania,

– myli podobne głoski i wyrazy,

– brzydko pisze,

– robi błędy ortograficzne,

– ma kłopoty z koncentracją i utrzymaniem uwagi,

– ma problem, by skupić się na głosie nauczyciela,

– ma trudności ze zrozumieniem złożonych poleceń,

– trudności z przyswojeniem treści dłuższej wypowiedzi lub opowiadania,

– ma problemy z konstruowaniem płynnych wypowiedzi,

– trudności w nauce języka obcego.

Właśnie dlatego dzieci z CAPD są bardzo często postrzegane jako mniej zdolne, nieuważne, rozkojarzone, czy leniwe. Tymczasem ich problem polega na tym, że łatwo się męczą podczas wykonywania czynności wymagających koncentracji na bodźcach słuchowych, mają kłopot z utrzymaniem uwagi, nie potrafią zablokować dostępu do bodźców nieistotnych i niechcianych. To w efekcie sprawia, że wszystko je rozprasza. Stąd często wynikają kłopoty w funkcjonowaniu emocjonalno-społecznym dziecka.

               Bardzo istotnym jest, aby dzieci z Centralnymi Zaburzeniami Przetwarzania Słuchowego zostały jak najszybciej zdiagnozowane.

              

W naszym Przedszkolu

W naszym Przedszkolu niejednokrotnie mamy do czynienia z dziećmi wykazującymi objawy zaburzeń przetwarzania słuchowego.  Zaburzenia te wcześnie zdiagnozowane dają podstawę, aby właściwie dobrać program pracy i uzyskać dobre efekty terapeutyczne u dziecka. Przede wszystkim dziecko ma szansę rozpocząć naukę w szkole i nie ponieść porażki już na jej progu.  Zależy nam, aby nasze Przedszkolaki otrzymały jak najlepsze przygotowanie do rozpoczęcia nauki oraz by rodzice nie musieli szukać po omacku przyczyn trudności swojego dziecka.

               Jako placówka możemy się pochwalić dwiema przeszkolonymi w tym zakresie terapeutkami oraz odpowiednim sprzętem (audiometrem). Dzięki temu będzie nam łatwiej jeszcze skuteczniej wykrywać trudności w przetwarzaniu słuchowym u dzieci i kierować je na diagnozę. Chcemy, by w najbliższym czasie każde dziecko opuszczające mury naszego Przedszkola przeszło badanie przesiewowe. Ponadto, w ramach projektu „Różne możliwości – jeden cel = edukacja przedszkolna w Izabelinie bez barier – dostosowanie przedszkoli w Gminie Izabelin”, współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej, prowadzimy z dziećmi posiadającymi orzeczenia o potrzebie kształcenia specjalnego treningi słuchowe metodą IAS Johansena.  Metoda ta została potwierdzona wieloma badaniami, które publikowano w specjalistycznych pismach.

Stymulacja słuchowa  poprawia nie tylko przetwarzanie bodźców słuchowych, ale również:

 – zdolność utrzymywania uwagi i koncentracji na wypowiedziach ustnych,

-czytanie,

– rozumienie mowy,

– artykulację,

– komunikację,

– samoocenę,

– harmonizuje napięcie mięśniowe, co wpływa na postawę całego ciała, utrzymanie równowagi, koordynację ruchów, motorykę.

               Dokładamy wszelkich starań, by stale się rozwijać, dokształcać, wzbogacać o nowy sprzęt i pomoce terapeutyczne – robimy to dla naszych Przedszkolaków, aby jak najlepiej radziły sobie w szkole i w dalszym życiu. Warto nam zaufać!

Udostępnij

Skip to content