Zajecia prowadzą Małgorzata Górecka i Małgorzata Chomicz-Kieniewicz

Trening umiejętności społecznych ma na celu nauczyć dzieci m.in. tego, jak reagować na swoje emocje, jak komunikować się z innymi ludźmi czy jak współpracować w grupie. Tego typu zajęcia odbywają się zwykle w kilkuosobowych grupach, gdzie dzieci – pod czujnym nadzorem terapeuty – mają przede wszystkim za zadanie obserwować zachowania innych i zwracać również uwagę na to, jak sami zachowują się w stosunku do innych osób.