USPRAWNIANIE RUCHOWE Z ELEMENTAMI INTEGRACJI SENSORYCZNEJ

ZMYSŁY NIEOKIEŁZNANE

Dysfunkcje integracji sensorycznej dotyczą nieprawidłowego przetwarzania bodźców w obrębie systemu czuciowego, przedsionkowego, słuchowego, wzrokowego, węchowego oraz smakowego. Objawy przyjmują następującą postać:

 • wzmożonej lub obniżonej wrażliwości na bodźce
 • niewłaściwego poziomu uwagi
 • opóźnionego rozwoju mowy
 • niewłaściwym poziomem aktywności ruchowej
 • problemami w zachowaniu

Niewłaściwy poziom aktywności ruchowej:

 • trudności z koncentracją uwagi
 • trudności z naśladowaniem ruchów
 • obniżona wrażliwość na bodźce (zimno, ból)
 • szybka męczliwość,
 • słaba koordynacja ruchowa
 • trudności z rzucaniem, łapaniem i kopaniem piłki
 • słaba równowaga, częste potykanie się, przewracanie
 • nieprawidłowy chwyt długopisu, ołówka itp.
 • nietolerowanie nowych ubrań, materiałów
 • kłopoty w zakresie samoobsługi
 • choroba lokomocyjna
 • nienaturalny lęk przed wysokością, ruchem, upadkiem
 • nietolerowanie huśtawek lub ciągłe podskakiwanie, kręcenie, bujanie
 • problemy z nauczeniem się nowych zadań ruchowych np. jazda na rowerze
 • odruch wymiotny podczas spożywania niektórych pokarmów
 • niechęć do uczestnictwa w zabawach i grach z rówieśnikami
 • chodzenie na palcach
 • problemy z wykonywaniem czynności precyzyjnych
 • kłopoty z opanowaniem technik szkolnych (brzydkie pismo, problemy z czytaniem, liczeniem)
 • występowanie zachowań agresywnych, często z niezrozumiałych powodów.

Założone efekty:

 • poprawa samooceny i wiary w siebie u dziecka
 • poprawa koordynacji, równowagi i motoryki dużej a także małej dziecka
 • zwiększenie zaangażowania dziecka w podejmowanie nowych, trudniejszych zadań
 • poprawa koncentracji i skuteczności wykonywanych poleceń.
 • zmniejszenie wrażliwości dotykowej oraz objawów nadpobudliwości psychoruchowej – dziecko jest w stanie kontrolować swoje reakcje na otoczenie.

GŁÓWNE CELE I ZADANIA USPRAWNIANIA RUCHOWEGO:

 1. Poprawa ogólnej sprawności motorycznej.
 2. Wzmocnienie siły mięśniowej.
 3. Eliminowanie ograniczeń w stawach.
 4. Poprawa krążenia.
 5. Zwiększenie pojemności życiowej płuc.
 6. Dostarczanie prawidłowych wzorców psychomotorycznych w tym budowanie i uzyskanie wzorca prawidłowej postawy i prawidłowego przenoszenia ciężaru ciała.
 7. Stymulacja koordynacji wzrokowo-ruchowej, wzrokowo-słuchowej oraz wzrokowo-ruchowo-czuciowej.
 8. Odczuwanie własnego ciała.
 9. Wzmocnienie wiary we własne siły.
 10. Umacnianie poczucia godności.

PODCZAS REALIZACJI ZAJĘĆ BĘDZIEMY WYKORZYSTYWAĆ RÓŻNE FORMY USPRAWNIANIA RUCHOWEGO:

 1. Kinezyterapia – leczenie ruchem, poprzez różne formy ćwiczeń takie jak:
 • ćwiczenia ogólnorozwojowe – to ćwiczenia które mają  za  zadanie  wzmocnić w harmonijny sposób wszystkie mięśnie naszego ciała. Są to ćwiczenia kształtujące, wykonywane  z przyborami,  przy  drabince, lub ze współćwiczącym. Celem tych ćwiczeń jest:
 • podniesienie ogólnej sprawności i wydolności fizycznej organizmu
 • kształtowanie prawidłowej postawy ciała
 • poprawa koordynacji ruchowej
 • nauka nawyku celowości i płynności ruchów
 • zachowanie pełnego zakresu ruchomości w stawach, długości, elastyczności oraz siły i wytrzymałości mięśni
 • wyrabianie aktywności i samodzielności przez czynnik współzawodnictwa
 • ćwiczenia równoważne – umiejętność   utrzymania   pozycji   ciała w  zróżnicowanych  warunkach  wykonywania  różnorodnych  ruchów  lub  utrzymania pozycji statycznej. Równowagę dzielimy na statyczną (utrzymanie ciała w miejscu) i dynamiczną (w trakcie wykonywania różnych ćwiczeń, gdy ciało znajduje się w ruchu – marsz, biegi, skoki)
 1. Elementy Metody Ruchu Rozwijającego Weroniki Sherborne – to rozwijanie przez ruch sprawności ruchowej, świadomości własnego ciała, przestrzeni i działania w niej, a także dzielenia przestrzeni z innymi ludźmi i nawiązywanie z nimi bliskiego kontaktu i daje poczucie bezpieczeństwa, budzi aktywność i inicjatywę dziecka.
 2. Elementy Metody SI (Sensory Integration) – to proces organizujący docierające do mózgu informacje płynące z ciała i środowiska. W procesie tym mózg rozpoznaje, segreguje, interpretuje i unifikuje te informacje tak by mogły być użyte w reakcji na wymagania płynące z otoczenia w celowym działaniu.
Kategorie: Smerfy

Skip to content