I. Temat kompleksowy: Dbam o zdrowie

 • Dostarczenie dzieciom wiadomości o zdrowym stylu życia, ocenianie zachowań służących i zagrażających zdrowiu
 • Kształtowanie i utrwalanie prawidłowych nawyków żywieniowych
 • Rozumienie potrzeby wizyty u lekarza w celach profilaktycznych lub w wypadku odczuwania objawów choroby
 • Dostarczenie wzorców prawidłowego zachowania podczas wizyty u lekarza w celu eliminowania niechęci i lęku
 • Wdrażanie do systematycznego dbania o higienę ciała i jamy ustnej
 • Uświadomienie znaczenia przebywania na świeżym powietrzu oraz uprawiania sportów zimowych
 • Poznanie sposobów zabezpieczania się przez zimnem przez właściwe ubranie, zabezpieczanie skóry kremem

II. W drodze do sukcesu

 • Uświadomienie dzieciom znaczenia wytrwałości i pracowitości w dążeniu do celu
 • Wyrabianie pozytywnej samooceny i wiary we własne możliwości
 • Dostarczenie pozytywnych wzorców zachowań i postaw na podstawie literatury, faktów z życia znanych osób, które osiągnęły życiowy sukces
 • Wdrażanie do przestrzegania przyjętych reguł oraz rozwijanie odporności emocjonalnej w sytuacji pojawiających się problemów, przegranej
 • Kształtowanie umiejętności współdziałania w zespole oraz dostrzeganie wartości wspólnej pracy, aby osiągnąć wyznaczony cel
 • Rozwijanie wyobraźni i kreatywności w trakcie różnorodnych działań twórczych

III. Temat kompleksowy: Świat w książkach zapisany

 • Rozwijanie zainteresowania książką jako źródłem wiedzy, przeżyć i doświadczeń
 • Przygotowanie dzieci do roli świadomego czytelnika, potrafiącego korzystać z biblioteki i czytelni
 • Nauka korzystania z książek w sposób samodzielny, refleksyjny i twórczy
 • Rozwijanie swobodnej ekspresji słownej i wyobraźni podczas podejmowania różnorodnych działań
 • Wzbogacenie wiedzy i słownictwa związanego z powstawaniem książek
 • Wdrażanie do szanowania książek i właściwego z nich korzystania

IV. Temat kompleksowy: Oblicza sztuki

 • Kształcenie wrażliwości estetycznej dzieci i umiejętności pozytywnego odbierania sztuki
 • Oglądanie wybranych dzieł sztuki: malarstwa, rzeźby architektury i fotografii artystycznej
 • Inspirowanie dzieci do wykonywania różnorodnych prac plastycznych według własnego pomysłu
 • Rozwijanie zdolności aktorskich i swobodnej ekspresji słownej podczas zabaw teatralnych i dramowych
 • Kształcenie właściwych postaw i zachowań podczas uczestniczenia w wydarzeniach kulturalnych i uświadomienie konieczności chronienia dziedzictwa kulturowego
 • Wyrabianie gustu i dobrego smaku oraz dbałości o estetykę w najbliższym otoczeniu

Kategorie: Biedronki