Najbliższy tydzień (10-14.05) rozpocznie pierwszą część projektu

„Ksiądz Ali – człowiek dialogu”,

którego celem będzie przybliżenie osoby naszego patrona ks. Aleksandra Fedorowicza.

Zatrzymamy się przy jego dzieciństwie. Poznamy rodziców, rodzeństwo, które okazywało względem siebie miłość oraz szacunek do każdego napotkanego człowieka, bez względu na pozycję, majętność czy wyznanie. Poznamy także zabawy, w które mógł bawić się jako chłopiec wychowywany w bliskości z naturą, pośród pól i łąk. Zastanowimy się także nad tym w jaki sposób my możemy okazywać szacunek innym, jak dbać o miejsce, w którym przebywamy, w jaki sposób stawać się samodzielnym, aktywnym. O tych ćwiczeniach w szacunku, aktywności, zaangażowaniu przypominać nam będą ziarenka pszenicy. Każdy przedszkolak po uczynionym ćwiczeniu będzie mógł przełożyć ziarenko do słoika. Uzbierane ziarna zmielimy na mąkę, z której zrobimy chleb. Będzie to chleb dobroci, szacunku, aktywności, zaangażowania.

Skip to content