Płatności

Płatności za pobyt dziecka w przedszkolu wynoszą od godz.07:00 do 08:00 oraz od godz. 13:00 do 17:30-1,00 PLN za godzinę pobytu dziecka w przedszkolu (za każdą rozpoczętą godzinę).
Dzienna Stawka żywieniowa: 8,00 zł
Pobyt dziecka w przedszkolu w godzinach realizacji podstawy programowej (t.j. 7:00 – 13:00) jest bezpłatny.
Numer konta przedszkola:
Gminne Przedszkole im. ks. Aleksandra Fedorowicza w Izabelinie
PKO BP SA II/O Warszawa
Nr konta: 88 1020 1026 0000 1802 0180 4707

UWAGA!

Wpłat na Radę Rodziców należy dokonywać na konto Rady Rodziców


Instrukcja obliczania opłat za pobyt i wyżywienie dzieci w Gminnym Przedszkolu w Izabelinie

Skip to content