dziewczynka układa drewniane klocki

Zajęcia prowadzą Edyta Pacewicz, Anna Frątczak i Marlena Ciećwierz

Celem nadrzędnym zajęć terapii pedagogicznej jest stworzenie dzieciom ze specyficznymi trudnościami w nauce możliwości wszechstronnego rozwoju umysłowego i społecznego. Podejmowane działania zmierzają do ułatwienia dziecku opanowania umiejętności czytania i pisania poprzez: ćwiczenie koncentracji uwagi, rozwijanie percepcji wzrokowej i słuchowej, usprawnianie koordynacji wzrokowo - ruchowej, ćwiczenie manualne i grafomotoryczne, rozwijanie spostrzegawczości, pracę nad zaburzeniami orientacji przestrzennej, doskonalenie sztuki wypowiadania się, kształtowanie umiejętności porównywania, segregowania, budowanie wiary we własne siły. Cele te realizowane są poprzez: gry, zabawy, treści dostosowane do możliwości i potrzeb dzieci, elementy muzykoterapii, baśnioterapii, terapii przez sztukę, pracę indywidualną i zespołową.

Skip to content