dzieci wykonują eksperyment

Odkrywamy tajemnice wody.

22 marca „Motylki” obchodziły Światowy Dzień Wody podczas, którego dowiedziały się, czym jest zjawisko obiegu wody w przyrodzie, a także wykonały kilka doświadczeń, odkrywając niektóre  tajemnice wody.Podczas zajęć dzieci badały  rozpuszczanie produktów spożywczych w wodzie, a także szukały odpowiedzi jakie czynniki przyspieszają ten proces. Podczas kolejnych zabaw badawczych sprawdziły, w Więcej…

Skip to content