Konkurs ofert nr 1/272/2018 na:
Wykonanie rocznego przeglądu stanu technicznego elementów obiektu budowlanego w zakresie:
– stanu technicznego elementów budynku, budowli i instalacji narażonych na szkodliwe wpływy atmosferyczne i niszczące działania czynników występujących podczas użytkowania obiektu;
– stanu technicznego i przydatności do użytkowania obiektu budowlanego, estetyki obiektu budowlanego oraz jego otoczenia;
– stanu technicznego urządzeń i instalacji służących ochronie środowiska;
– stanu technicznego instalacji gazowych;
– stanu technicznego przewodów kominowych (dymowych, spalinowych i wentylacyjnych).

Konkurs ofert nr 2/272/2018 na:
Wykonanie rocznego przeglądu stanu technicznego  placu zabaw na terenie Gminnego Przedszkola im. ks. Aleksandra Fedorowicza w Izabelinie (zgodnie z normą PN-EN 1176). Kontrola podstawowa ma ocenić ogólny poziom bezpieczeństwa wyposażenia, stan fundamentów, nawierzchni, wpływ warunków atmosferycznych, wychwycić ślady rozkładu lub korozji.

Konkurs ofert nr 3/272/2018 na:
Przegląd systemu oddymiania oraz podręcznego sprzętu gaśniczego wraz z próbą ciśnienia i wydajności hydrantów.

Konkurs ofert nr 4/272/2018 na:
Przegląd techniczny przeciwpożarowego wyłącznika prądu, oświetlenia ewakuacyjnego oraz instalacji elektrycznej w kuchni i kotłowni.

Konkurs ofert nr 5/272/2018 na:
przegląd okresowej kontroli stanu sprawności technicznej instalacji elektrycznej w zakresie:
-rezystancji izolacji przewodów, potwierdzonej odpowiednim protokołem;
– okresową kontrolę stanu sprawności technicznej instalacji piorunochronnej w zakresie odporności uziemień, potwierdzonej odpowiednim protokołem.

Konkurs ofert nr 6/272/2018 na:
Usługę przekazania do korzystania i wymianę maty przy wejściu budynku przedszkola w okresie od 01 stycznia 2019r. do 31 grudnia 2019r.

Konkurs ofert nr 7/272/2018 na:
Usługę dostarczania wody źródlanej do Gminnego Przedszkola im. ks. Aleksandra Fedorowicza w Izabelinie w okresie od 01 stycznia 2019r. do 31 grudnia 2019r.

Konkurs ofert nr 8/272/2018 na:
Usługę dostarczania świeżych warzyw i owoców do Gminnego Przedszkola im. ks. Aleksandra Fedorowicza w Izabelinie w okresie od 01 stycznia 2019r. do 31 grudnia 2019r.

Konkurs ofert nr 9/272/2018 na:
Usługę dostarczania produktów sojowych, ryżowych oraz bezglutenowych do Gminnego Przedszkola im. ks. Aleksandra Fedorowicza w Izabelinie w okresie od 01 stycznia 2019r. do 31 grudnia 2019r.

Konkurs ofert nr 10/272/2018 na:
Usługę dostarczania produktów żywnościowych: produktów zbożowych, przetworów warzywnych, przetworów owocowych, bakalii i innych do Gminnego Przedszkola im. ks. Aleksandra Fedorowicza w Izabelinie w okresie od 01 stycznia 2019r. do 31 grudnia 2019r.

Konkurs ofert nr 11/272/2018 na:
Usługę dostarczania mleka i produktów mlecznych do Gminnego Przedszkola im. ks. Aleksandra Fedorowicza w Izabelinie w okresie od 01 stycznia 2019r. do 31 grudnia 2019r.

Konkurs ofert nr 12/272/2018 na:
Usługę dostarczania pieczywa do Gminnego Przedszkola im. ks. Aleksandra Fedorowicza w Izabelinie w okresie od 01 stycznia 2019r. do 31 grudnia 2019r.

Konkurs ofert nr 13/272/2018 na:
Usługę dostarczania jaj do Gminnego Przedszkola im. ks. Aleksandra Fedorowicza w Izabelinie w okresie od 01 stycznia 2019r. do 31 grudnia 2019r.

Konkurs ofert nr 14/272/2018 na:
Usługę dostarczania środków czystości do Gminnego Przedszkola im. ks. Aleksandra Fedorowicza w Izabelinie w okresie od 01 stycznia 2019r. do 31 grudnia 2019r.

Konkurs ofert nr 15/272/2018 na:
Usługę dostarczania drobiu i podrobów do Gminnego Przedszkola im. ks. Aleksandra Fedorowicza w Izabelinie w okresie od 01 stycznia 2019r. do 31 grudnia 2019r.

Konkurs ofert nr 16/272/2018 na:
Usługę dostarczania mięsa wołowego, wieprzowego oraz wyrobów mięsnych do Gminnego Przedszkola im. ks. Aleksandra Fedorowicza w Izabelinie w okresie od 01 stycznia 2019r. do 31 grudnia 2019r.

Skip to content